ΝΈΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 206
Αντικείμενο: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Στάδιο: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Εργοδότης: J & P ΑΒΑΞ
Προυπολογισμός Έργου: Euro
Ετος: 2006