ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
  • Προϋπολογισμός: 4.402.054 ευρώ
  • Στάδιο Μελέτης: Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής
  • Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
  • Εργοδότης: Κ/Ξ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ.Σ.Ε. ΑΒΑΞ Α.Ε. ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ ΠΡΟΕΤ Α.Ε.
  • Ετος: 2000