ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Αντικείμενο: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Στάδιο: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Φορέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ
Εργοδότης: TRITONACT Α.Ε.
Προυπολογισμός Έργου: Euro
Ετος: 2005