ΝΈΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΠΥΡΓΟΥ
Αντικείμενο: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Στάδιο: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
Φορέας: ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Εργοδότης: ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Προυπολογισμός Έργου: Euro
Ετος: 2005