ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ
  • Προϋπολογισμός: 2.347.762 ευρώ
  • Στάδιο Μελέτης: Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής
  • Εργοδότης: Κ/Ξ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε. - ΜΕΛΚΑ Α.Ε.
  • Ετος: 1997