ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
  • Φορέας: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
  • Στάδιο Μελέτης: Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής
  • Εργοδότης: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε
  • Προυπολογισμός: 1.452.400 Euro
  • Ετος: 2001