ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
  • Προϋπολογισμός: 1.027.146 ευρώ
  • Στάδιο Μελέτης: Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής
  • Φορέας: Κ.Ε.Δ. Α.Ε
  • Εργοδότης: Κ.Ε.Δ. Α.Ε.
  • Ετος: 1998