ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α’ ΦΑΣΗ”
Αντικείμενο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ KAI ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Στάδιο: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Εργοδότης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έτος: 2004 - 2005