080409_STR_7132e(1).jpg
080409_STR_7132e(1).jpg 080409_STR_7127e.jpg080409_STR_7128e.jpg080409_STR_7129e.jpg080409_STR_7130e.jpg080409_STR_7131e.jpg080409_STR_7132e.jpg080409_STR_7145e.jpg080409_STR_7151e.jpg080409_STR_7155e.jpg080409_STR_7157e.jpg080409_STR_7160e.jpg080409_STR_7163e.jpg080409_STR_7164e.jpg080409_STR_7167e.jpg080409_STR_7173e.jpg080409_STR_7176e.jpg080409_STR_7177e.jpg080409_STR_7180e.jpg080409_STR_7182e.jpg080409_STR_7219e.jpg080409_STR_7226e.jpg080409_STR_7227e.jpg080409_STR_7229e.jpg080409_STR_7232e.jpg080409_STR_7233e.jpg080409_STR_7234e.jpg080409_STR_7239e.jpg080415_STR_8212e.jpg080416_STR_8501.jpg080416_STR_8504e.jpg080416_STR_8649.jpg
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Star Channel
Αντικείμενο: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Στάδιο: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορέας: ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε - LAMDA DEVELOPMENT S.A. Εργοδότης: ΑΚΤΩΡ Α.Ε. Προυπολογισμός Έργου: 4,000,000 Euro Ετος: 2006