ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
Αντικείμενο: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Στάδιο: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ,ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εργοδότης: TRITONACT
Προυπολογισμός Έργου: Euro
Ετος: 2005