ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΕΥΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αντικείμενο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ KAI ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Στάδιο: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Φορέας: ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ
Εργοδότης: Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετος: 2005 - 2006