ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ
Αντικείμενο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ KAI ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Στάδιο: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ
Εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ
Έτος: 2005