ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο.Κ.Ω. ΤΗΣ Σ.Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
Αντικείμενο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ KAI ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Στάδιο: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Φορέας: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Έτος: 2007