ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ - ΕΥΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Στάδιο: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Φορέας: ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ
Εργοδότης: Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ετος: 2005 - 2006