ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
  • Προϋπολογισμός: 11.738.811 ευρώ
  • Στάδιο Μελέτης: Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής
  • Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ - Ψ Ν Α
  • Εργοδότης: ΠΡΟΕΤ Α.Ε.
  • Ετος¨1999