ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
  • Προϋπολογισμός: 11.800.000 ευρώ
  • Στάδιο Μελέτης: Μελέτη Προσφοράς
  • Φορέας: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
  • Εργοδότης: ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε
  • Ετος: 1999