ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΙΣ
 
  • Προϋπολογισμός: 14.673.514 ευρώ
  • Στάδιο Μελέτης: Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής
  • Φορέας: ΟΛΥΜΠΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΙΑΣΙΣ Α.Ε.
  • Εργοδότης: ΟΛΥΜΠΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΙΑΣΙΣ Α.Ε.
  • Ετος: 2002