ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ
  • Προϋπολογισμός: 67.498.166 ευρώ
  • Στάδιο Μελέτης: Μελέτη Προσφοράς
  • Φορέας: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
  • Εργοδότης: ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε
  • Ετος: 1999